Wednesday, June 15, 2011

Top US Table Tennis (Ping Pong) players according to Ratings


Rank  Name  Rating  State 
1 Wang, Wei  2795 CA 
2 Lupulesku, Ilija  2746 IL 
3 Feth, Stefan  2695 CA 
4 Fan, Yiyong  2672 WA 
5 Zhuang, David Yong-Xiang  2657 NJ 
6 Gao, Jun  2656 CA 
7 Qiao, James  2654 WA 
8 Cheng, Yinghua  2634 MD 
9 Hazinski, Mark  2626 TX 
10 Wang, Chen  2624 NY 
11 Yang, Shigang  2621 GA 
12 Butler, Jim  2619 TX 
13 Zeng, Xun  2612 MD 
14 Gao, YanJun  2609 NY 
15 Lu, Ying  2606 PA 
16 Kashyap, Anal  2604 CA 
17 Yang, Liang  2595 TX 
18 Reed, Barney J.  2592 CA 
19 Manousof, Stefan John  2590 NY 
20 Wu, Yue  2581 NJ 
21 Liu, Nan  2576 TX 
22 Hugh, Adam  2570 NJ 
23 Wang, Huijing  2568 TX 
24 Li, Peter  2566 MD 
25 Hao, Donglong  2561 CA 

No comments:

Post a Comment