Wednesday, August 26, 2015

Entries from India for Cadet and Junior Open at Indore

The following are players entered into the Indian Open Cadet and Junior Table Tennis tournament at Indore which will be held from September 9-13, 2015.

M - Male
W - Female
J - Junior
C - Cadet


ALBUQUERQUE Raegan M C
ALBERTO Lalremruata M C
THAKKAR Manav Vikash M C
SHAH Manush Utpalbhai M C
VIRMANI Parth M C
SETH Sarthak M C
SUBRAMANIAN Ashwin M C
PEDNEKAR Shaurya Tushar M C
SURAVAJJULA Snehit M C
JAIN Anukram M C
JEHO Himnakulhpuingheta M C
GUPTA Utkarsh M J
AMBEKAR Sanish M J
PUIA Lalrin M J
KOTIYAN Ravindra M J
SELVAKUMAR Selena W C
KAMATH Archana Girish W C
HALEANGADI Srushti W C
JAISWAL Varuni W C
CHITALE Diya Parag W C
PATHAK Saundarya W C
SIVASANKAR Yashini W C
BHARGAVA Vanshika W C
PATWARI Surbhi W C
VISHWANATH Kushi W C
PAREEK Priyanka W C
AMRUTE Shruti Vijay W J
RONY Maria W J
AKULA Sreeja W J
SHANKAR Riti W J
JACOB Seraha W J

GUPTA Utkarsh M J
AMBEKAR Sanish M J
PUIA Lalrin M J
KOTIYAN Ravindra M J
SELVAKUMAR Selena W C
KAMATH Archana Girish W C
HALEANGADI Srushti W C
JAISWAL Varuni W C
CHITALE Diya Parag W C
PATHAK Saundarya W C
SIVASANKAR Yashini W C
BHARGAVA Vanshika W C
PATWARI Surbhi W C
VISHWANATH Kushi W C
PAREEK Priyanka W C
AMRUTE Shruti Vijay W J
RONY Maria W J
AKULA Sreeja W J
SHANKAR Riti W J
JACOB Seraha W J

No comments:

Post a Comment